Má-li se terapeut dobře zorientovat ve Vašem konkrétním případu, pochopit Váš zdravotní stav a hloubku problému s nadváhou, potřebuje od Vás získat úplné informace. K tomu slouží ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK MEDIDIET®, který je současně tzv. informovaným souhlasem pacienta s nasazením bílkovinné diety. Veškeré informace jsou přísně důvěrné a vztahuje se na ně ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Prosíme o jeho skutečně pečlivé vyplnění ( lze odpovídat přímo do dotazníku). Po vyplnění jej uložte, vytiskněte a předejte Vašemu terapeutovi nebo mu jej zašlete e-mailem.

ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK MEDIDIET® je k vyplnění zde.