Metoda MEDIDIET® Čtyři fáze proteinové diety MEDIDIET®

Čtyři fáze proteinové diety MEDIDIET®

Několik desetiletí lékařské praxe potvrdilo optimální klinický efekt bílkovinné diety, pokud je tato rozdělena do čtyř po sobě následujících fází, kterými musí každý klient bezpodmínečně projít.

V klasickém protokolu tedy sestává ze čtyř za sebou jdoucích etap, z nichž každá následující má oproti té předchozí trvat dvakrát delší dobu. Níže je pro ilustraci uveden schematický popis jednotlivých fází (poradce se může od uvedeného postupu odchýlit).

1. Fáze

Nahrazení 4 pravých jídel 4 proteinovými jídly Medidiet® + povolenou zeleninou.

Spočívá v úplné náhradě „pravých“ jídel instantními bílkovinnými pokrmy MEDIDIET®, přičemž je třeba dodržovat poměr 50 : 50 mezi slanými a sladkými příchutěmi, ke kterým se povinně konzumují povolené druhy zeleniny (některé v neomezeném množství). Všechny „sladké“ potraviny (s výjimkou sladkých příchutí instantních proteinových jídel MEDIDIET®) jsou striktně zakázány (včetně ovoce a nepovolených druhů zeleniny s vysokým obsahem sacharidů). K navození tzv. ketózy je třeba organizmu dodat bílkoviny v dostatečném množství (cca 90 g za den). Délku první fáze zásadně určuje poradce. Zajistí vám rychlý úbytek přebytečných kilogramů, přičemž redukce hmotnosti jde především na úkor tukové tkáně (objektivizuje se měřením na bioimpedanční váze).

* V nabídce přípravků MEDIDIET jsou zastoupené i tzv. prvofázové tyčinky. Ty lze používat i během striktní první fáze.

Více o 1. FÁZI

2. Fáze

Návrat k jednomu „pravému“ jídlu bohatému na bílkoviny, tedy 3 proteinová jídla MEDIDIET® + povolená zelenina + 1 pravé jídlo ze seznamu.

Povinně následuje po fázi 1. Váš poradce může, s přihlédnutím k vašemu způsobu života či zdravotního stavu, doporučit zahájení redukční kúry rovnou fází 2 (tedy bez předchozí fáze 1). Individuálně ji přizpůsobí vašemu životnímu stylu. Tato méně náročná fáze pak může trvat dlouhodobě (i mnoho týdnů či dokonce měsíců). V podstatě jde o pokračování bílkovinné diety z 1. fáze s tím rozdílem, že je jedno bílkovinné jídlo MEDIDIET® nahrazeno jedním „pravým“ hlavním jídlem s vysokým obsahem bílkovin a minimálním obsahem tuků (například libové drůbeží maso bez kůže, netučné ryby, tofu, mořské plody). Od 2. Poloviny 2. fáze může být jedno sladké instantní jídlo nahrazeno proteinovou tyčinkou* MEDIDIET®.

 

Více o 2. FÁZI

3. Fáze

Pozvolný návrat k sacharidům, tedy 2 proteinová jídla MEDIDIET® + povolená zelenina + 2 pravá jídla, z nichž jedno je již s přílohou /brambor, rýže, plátek celozrnného chleba, atp.

Opět trvá dvojnásobně dlouhou dobu oproti fázi číslo 2, po které povinně následuje. Jejím cílem je nadále dodržovat velmi omezený přísun tuků a klienta postupně navykat na pozvolný návrat složených sacharidů do jídelníčku (tedy nikoliv ve formě rafinovaného cukru, nýbrž v podobě potravin, které sacharidy obsahují, zejména tzv. „škrobovin“ /brambory, rýže, luštěniny/, sladších druhu zeleniny či ovoce). Může trvat i mnoho měsíců. Povolena jsou již 2 „pravá“ hlavní jídla s vysokým obsahem bílkovin a minimálním možným obsahem tuků. Její možnou modifikací je zavedení „pravé“ snídaně a jednoho „pravého“ hlavního jídla. Přílohy i potraviny s obsahem sacharidů zavádíme do jídelníčku velmi opatrně (např. 2 ks menších brambor k jednomu ze dvou hlavních jídel NEBO jeden ks celozrnného pečiva za den NEBO 1ks ovoce denně jako dezert). V této fázi již může být jedno sladké instantní jídlo nahrazeno jakoukoliv proteinovou tyčinkou MEDIDIET®. V této fázi rovněž zavádíme do týdenního programu klienta PRAVIDELNÝ POHYB (alespoň 2 – 3 x týdně!).

 

Více o 3. FÁZI

4. Fáze

Vyvážená strava na základě nových stravovacích návyků,tedy 1 proteinové jídlo MEDIDIET® + 3 pravá jídla + veškerá zelenina + ovoce denně.

Klient již žije v podstatě zdravě. Nepřejídá se, jí pravidelně 3 – 4 x denně, nejí na noc, definitivně se vzdal konzumace pro organismus bezcenných, toxických či návykových látek (nasycené tuky, rafinovaný cukr, chemicky upravované potraviny, tvrdý alkohol). Dává přednost biopotravinám stejně jako celozrnnému pečivu, nekouří, kvalitní alkohol užívá velmi střídmě a zásadně s jídlem. Potraviny co nejméně ničí vařením při vysokých teplotách. Před tím, než si cokoliv dá do úst, si pokládá otázku: Je to mému organismu k něčemu dobré? Tento životní styl mu musí být příjemný a on se u toho musí cítit dobře. Ve čtvrté fázi je vhodné konzumovat instantní bílkoviny již jen v množství 1 -2 proteinových jídel denně (včetně tyčinky), obvykle jde o proteinovou snídani a případně o odpolední svačinu. Pokud je to nutné, je již možné umírněně sladit medem, stévií nebo třtinovým cukrem.

Čtvrtá fáze je tak de facto doživotním programem pro pacienty, kteří měli v minulosti problém s nadváhou či obezitou.

 

Více o 4. FÁZI