Jak zhubnout

Jak zhubnout

Bílkovinná proteinová dieta

Úvaha, která stála u zrodu bílkovinných diet byla jasná: Jak to udělat, aby organismus hubnul přednostně na úkor zásobního tuku a nechal na pokoji bílkoviny z vlastní svalové tkáně jako metabolicky bližší zdroj zásobní energie. A jde to vůbec? Úkol zvládl dr.Blackburn (pozdější profesor na Harvardu v USA), který v roce 1973 formuloval protokol Protein Sparing Modified Fast („bílkoviny šetřící modifikovaný půst“). Tím byl položen základ tzv. ketogenních diet.

Pokud chcete zhubnout

 • bez jojo efektu
 • s opravdu chutnými jídly
 • přednostně na úkor tukové tkáně
 • bez pocitu hladu, únavy a slabosti
 • pod dohledem odborníka

 

DALŠÍ METODY HUBNUTÍ

MÉNĚ JÍST A VÍCE SE HÝBAT

 • PRACNOST   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Nejpřirozenějším, nejlevnějším a bezpochyby nejzdravějším způsobem redukce tělesné hmotnosti je prosté zvýšení energetického výdeje oproti energetickému příjmu. V praxi to znamená změnit jídelníček a zvýšit pohybovou aktivitu. Problémem tohoto veskrze správného přístupu k problému nadváhy je skutečnost, že k redukci tukové tkáně je zapotřebí neúměrně dlouhého času. Klient vidí v horizontu týdnů jen velmi malý váhový úbytek, úměrně s tím zpravidla slábne jeho motivace a podle přísloví „zvyk je železná košile“ se obvykle po čase zase vrací ke starému stylu života, který jej k nadváze či obezitě přivedl. Přes hrozivě vysoké procento „odpadlíků“ jde však o jednoznačně nejpřirozenější způsob normalizace tělesné hmotnosti. Představa některých „odborníků“, že hladovka je pro organismus nebezpečná, je naivní a medicínsky neobhajitelná, hovoříme-li o jinak zdravých jedincích, jejichž jediným problémem je nadváha a s ní spojené zdravotní trable (vysoký krevní tlak, bolesti kloubů, vysoká hladina krevních tuků, ztukovatění jater, dna, atd).

 

NÍZKOENERGETICKÉ (HYPOKALORICKÉ) DIETY

 • PRACNOST   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Každá redukční dieta musí být ze své podstaty nízkoenergetická. Tento typ diet představuje nejrozšířenější sortiment v lékárnách a obchodech s potravními doplňky. Z lékařského hlediska jde přesto o problematický přístup k redukci tělesné hmotnosti, protože problém řeší pouze komerčně bez toho, aby klient pochopil dvě věci: 1) Žádný přípravek za něj nezhubne. 2) Nezmění-li něco zásadního ve svém stravování a přístupu k životosprávě, ocitne se zanedlouho tam, kde byl (tzv. jojo efekt).
Principem nízkoenergetických diet je snaha aritmeticky pokrátit energetický příjem náhradou obvyklého jídla pokrmem o nízké energetické hodnotě. Organismus – tváří v tvář náhlému snížení energetického přísunu – spotřebovává nejprve nejmobilizovatelnější vlastní rezervy – svalový a jaterní glykogen (živočišný škrob) a následně bílkoviny z vlastní svalové tkáně, ze kterých si začne vytvářet glukózu. Zásobní tukovou tkáň ponechává téměř nedotčenu, neboť se jedná o metabolicky „nejvzdálenější“ zdroj zásobní energie. Zcela pravidelným průvodním jevem těchto diet je hlad, který obvykle vede k tomu, že se klient – po kratší či delší době sebetrýznění – den ze dne vrací k „normálnímu“ stravování, což si jeho organismus překládá jako přechodné zlepšení neblahé situace a náhle získanou energii přednostně ukládá do tukové tkáně a nikoliv do vyrabované svaloviny. Konečným důsledkem je další zhoršování poměru svalová/tuková tkáň a rozvoj obrazu tzv. jojo efektu.
Při redukci za pomoci nízkoenergetických diet tedy organismus mobilizuje vlastní energetické rezervy v železném pořadí: Sacharidy (glykogen) – bílkoviny (svalová tkáň) – mastné kyseliny (tuková tkáň).
Po prodělané redukci vypadají klienti obvykle velmi ztrhaně a nezdravě, jsou unavení a oslabení, úbytek tukové tkáně je zpravidla velmi malý a rozhodně neodpovídající vynaloženému úsilí.

 

CHEMICKÉ CESTY (PRÁŠKY NA HUBNUTÍ)

 • PRACNOST   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Rozhodně nejzprofanovanější a medicínsky nejhorší způsob, jak k problému nadváhy či obezity přistoupit. Jen málokteré odvětví farmakologie má za sebou tak pohnutou minulost prošpikovanou tolika vedlejšími škodlivými účinky, jako jsou tzv. „léky na hubnutí“ (anorektika). Pamětníci vzpomenou na mazindol (DEGONAN®), fenmetrazin, mladší jedinci na sibutramin (MERIDIA®) či fentermin (ADIPEX®).

DOPLŇKY STRAVY

 • PRACNOST   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Trh je dnes doslova zahlcen doplňky stravy „na hubnutí“, které se stávají předmětem nejedné televizní reklamy, ve které se obvykle popisuje z kontextu vytržený biochemický poznatek a jaksi automaticky se provádí zázračná interpolace izolovaného fenoménu na obtloustlý organismus jako celek. Laik nemůže tuto léčku odhalit, nemá-li dostatečné biochemické nebo medicínské vzdělání. Reklama je obvykle postavená tak, aby byla právně nenapadnutelná.

MÓDNÍ VLNY

 • PRACNOST   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Pravidelně se lze setkat s módními vlnami, které představují nejrůznější podoby zaručeně fungujících diet. Některé jsou neškodné a mohou skutečně přispět k redukci hmotnosti, aniž by klienty jakkoliv ohrožovaly (např. dělená strava nebo chrononutrice), jiné jsou úsměvné, medicínsky nesmyslné až vysloveně nebezpečné, obvykle jednostranností svého složení (tukožroutská, grapefruitová dieta, hollywood diet, bikini diet,....). Tak jako obecně platí, že při výběru potravin je třeba se zásadně neřídit podle televizní reklamy, stejně tak je třeba nepodléhat tomuto typu módních vln.

 

ATKINSOVA DIETA

 • PRACNOST   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Zcela specifické postavení má dieta navržená dr.Atkinsem (eliminace cukrů, minimum zeleniny, živočišné bílkoviny de facto v neomezeném množství). Z biochemického a metabolického hlediska musí vést k redukci a je tudíž – na rozdíl od všech výše uvedených typů diet – systematicky účinná, avšak současně je velmi nebezpečná tím, že navozuje zcela chybné stravovací návyky (absence vlákniny, vitamínů, absolutní nedostatek cukrů, hrůzostrašný přísun nasycených tuků a škodlivých živočišných bílkovin, apod.). Z těchto důvodů je třeba ji striktně odmítnout.

 

PŘIPRAVENÁ HOTOVÁ DIETNÍ JÍDLA V KRABIČCE

 • PRACNOST   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Módním hitem posledních doby jsou hotová „pravá“ jídla k ohřátí v mikrovlnné troubě. K větší redukci tělesné hmotnosti se příliš nehodí, naproti tomu jsou velmi užitečná a praktická v udržovací fázi diety, tedy poté, co klient dosáhl požadované hmotnosti a musí se stravovat tak, aby znovu nepřibral. Tento typ připraveného jídla je k obědu během pracovního týdne rozhodně vhodnější než pizza nebo fast food !

NEINVAZIVNÍ FYZIKÁLNÍ METODY

 • PRACNOST   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

V poslední době se též velmi rozšířily fyzikální metody, které mají odpomoci nadváze „zvenku“, to jest externím působením na tukové buňky (tzv. neinvazivní liposukce), kdy nedochází k porušení integrity organismu. Na trhu se objevila řada přístrojů, které slibují aktivní redukci tukové tkáně při pasivní četbě módního časopisu. Z medicínského hlediska jde většinou o metody neutrální, podpůrné a akceptovatelné, které mohou skutečně příznivě působit například na celulitidu a mají tak spíše místo v anti-ageing medicíně než v obezitologii. Jejich samostatné použití k terapii nadváhy a obezity nemůže vést k očekávaným výsledkům a je třeba je vždy kombinovat s vhodným „vnitřním“ postupem.

 

INVAZIVNÍ METODY A BARIATRICKÁ CHIRURGIE

 • PRACNOST   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Kroužky na žaludek, žaludeční bandáže a bypassy, sleeve gastrektomie, chirurgické liposukce a další invazivní metody jsou, bohužel, čím dál více potřebné, jakkoliv vyhražené výhradně pro tzv. „morbidní“ formy obezity, respektive pro jedince, kteří mají trvalý nedostatek vůle a motivace vyřešit problém s tělesnou hmotností jinak. Proti správně indikovaným invazivním metodám nelze u výše popsaných jedinců nic namítat, dokážeme-li odstínit komerční stránku věci (většina indikovaných klientů k těmto zákrokům nevyčerpala všechny možnosti řešit problém neinvazivně). Vedlejší účinky jsou značné, recidivy časté, rizika a zátěž pro organismus, které s sebou nesou jsou vysoká (chirurgické výkony v celkové anestézii).